Sänk hissens driftskostnader med vårt öppna styrsystem

Visst är det lockande att köpa en billig hiss. Men ännu bättre är att köpa en hiss som är billig under hela dess livslängd. ALT:s öppna styrsystem håller både nere kostnaden och låser inte upp dig i dyra lösningar.

Den stora volymen av nyhissar som säljs i Sverige har styrsystem där hisstillverkaren måste anlitas för de flesta service- och reparationsärenden. Sådan inlåsning gör det svårt att välja vilken servicefirma man vill, eftersom det oftast inte ens går att programmera om nödtelefonen utan hisstillverkarens hjälp. Ett annat exempel är byte av kontaktor eller frekvensomriktare, vilket kräver hisstillverkarens serviceinstrument för driftsättning av hissen efter reparationen. Det är inte ovanligt att en motsvarande reparation kan göras för halva kostnaden med en hiss från ALT som har ett öppet styrsystem där alla auktoriserade hissfirmor kan utföra reparationer.

Då en hiss har en livslängd på minst 25 år är service och underhåll en betydande del av hissens totalkostnad. Tänk därför på, om du låter ett byggföretag köpa in hissen till ert hus, att vara noga med att ge dem direktiv att hissen inte bara ska vara billig i inköp – utan även ger frihet i framtida val av hisspartner för service och underhåll.

Givetvis vill vi också gärna serva våra hissar, men inte för att du är tvingad att låta oss göra det, utan för att du vill anlita oss för att vi tillhandahåller en god service till rimlig kostnad. Vi låser inte upp dig i dyra lösningar!

Kontaka oss här nedan om du vill veta mer.


Ytterligare information

Vill du veta mer kontakta oss på 0472-390 700 eller fyll i din e-postadress alternativt telefonnummer. Vi hör av oss!